Format

PDF

Format

DOC

Wzory druków PINB po 19 września 2020

Druki dot. zawiadomienia o rozpoczęciu budowy                                                                                  
Zawiadomienie o terminie rozpoczęcia robót budowlanych
Oświadczenie projektanta, projektanta sprawdzającego

Druki dot. zawiadomienia o zakończeniu budowy

Zawiadomienie o zakończeniu budowy
Oświadczenie kierownika budowy
Oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych
Oświadczenie o braku sprzeciwu lub uwag

Druki dotyczące wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie

Wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie

Oświadczenie kierownika budowy
Oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych

Oświadczenie o braku sprzeciwu lub uwag

Wzory druków PINB przed 19 września 2020

Wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie

Oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu obiektu budowlanego Znalezione obrazy dla zapytania pdf icona
Oświadczenie o braku sprzeciwu lub uwag Znalezione obrazy dla zapytania pdf icona
Wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie Znalezione obrazy dla zapytania pdf icona
Załącznik nr 1 do wniosku o wydanie decyzji o pozwolenie na użytkowanie Znalezione obrazy dla zapytania pdf icona
Zawiadomienie organów o zamiarze przystąpienia do użytkowania Znalezione obrazy dla zapytania pdf icona

Zawiadomienie o terminie rozpoczęcia robót budowlanych

Informacja dot. rozpoczęcia robót budowlanych Znalezione obrazy dla zapytania pdf icona
Oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy Znalezione obrazy dla zapytania pdf icona
Zawiadomienie o terminie rozpoczęcia robót budowlanych Znalezione obrazy dla zapytania pdf icona

Zawiadomienie o zakończeniu budowy

Oświadczenie kierownika o wykonaniu obiektu budowlanego Znalezione obrazy dla zapytania pdf icona
Zawiadomienie o zakończeniu budowy Znalezione obrazy dla zapytania pdf icona